کودکان ایران خارج از کشور

  • کودکان ایران خارج از کشور

نام وب‌سایت:
 
وب‌سایت کودکان ایرانی خارح از کشور
 
آدرس وب‌سایت: 

 
مشخصات فنی:
 
طراحی لوگو این وب سایت بر عهده تیم متخصص طراحی گرافیک Datasky بوده است.